OCMW Londerzeel

30 September 2018

OCMW Londerzeel

Groen heeft de kaart getrokken van een buurtgerichte zorg!

Afgelopen legislatuur werkte Groen Londerzeel reeds mee aan een menselijker Londerzeel

De voorbije bestuursperiode werden al heel wat projecten gerealiseerd in het OCMW.

Deze projecten konden rekenen op de steun van Groen, door de aanwezigheid van onze eigen Lut Ools in de Londerzeelse OCMW raad. 

Eén van deze projecten waren de buurttafels, die ondertussen in elke deelgemeente één of twee keer per maand worden georganiseerd. Mensen komen er niet alleen samen voor een lekkere maaltijd maar kunnen er mekaar ontmoeten voor een gezellige babbel.

 

Mantelzorgers krijgen niet alleen een financiële ondersteuning, maar worden ook uitgenodigd op praattafels om ervaringen te delen, tips op te steken… Kortom om steun te vinden bij elkaar. Deze ontmoetingen worden heel erg gewaardeerd door de mantelzorgers en zijn vaak een grotere hulp dan de premie die wordt toegekend.

 

Groen vindt de integratie van OCMW en gemeente onder één dak een goeie zaak. De stap zetten naar het OCMW is niet voor elke burger evident. Voortaan kan elke burger terecht in het gemeentehuis met welke vraag dan ook, zeer laagdrempelig.

 

Groen heeft de kaart getrokken van een buurtgerichte zorg!

Bedoeling is om de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Zo kunnen ouderen en zorgbehoevenden zolang mogelijk op een comfortabele manier in hun omgeving blijven wonen. In zo’n buurt leven jong en oud samen, bewoners kennen en helpen elkaar. Groen ijvert al jaren voor een buurtgerichte werking.

 

Ook de komende jaren wil Groen inzetten op een sterk sociaal beleid. Het OCMW heeft daarom voldoende middelen nodig om autonoom te kunnen werken en om zijn coördinerende rol in het zorglandschap te kunnen opnemen.