5. Een gemeente die luistert en ondersteunt

 • Groen zorgt voor een gemeente die burgerinitiatieven ondersteunt zonder voorgekauwde beslissingen.
 • Adviesraden zijn openbaar en werken autonoom en krijgen feedback over hun advies.
 • Wijkcomités worden gehoord en krijgen gefundeerde uitleg.
 • Ondersteunen en stimuleren van het verenigingsleven door o.a. per deelgemeente goede accommodatie te voorzien (al dan niet in samenspraak met de privé).

Aanstormend jeugdig talent, kunstateliers, organisaties die veel bergruimte nodig hebben,...

 • Er is nog nood aan een ontmoetingsplek voor (niet-georganiseerde) jongeren.
 • Andere multifunctionele ruimten moeten zorgen dat jongeren kunnen repeteren, vergaderen, hun plannen kunnen waarmaken. Hiervoor kunnen ook leegstaande gebouwen als tijdelijke ruimte voorzien worden.
 • Ook hier wil Groen Londerzeel luisteren naar de noden van onze bewegingen en faciliteren waar kan.
 • In elk van onze deelgemeenten zijn organisaties werkzaam die mensen verbinden. Vrouwen- en mannenbewegingen, jongeren en ouderenorganisaties, parochies, humanitaire organisaties, fanfares, koren, … Een bewegingsraad in elke deelgemeente kan mensen samenbrengen om hun ‘sociale knowhow’ te delen. De gemeentelijke diensten houden zo ook de vinger aan de pols om hier te ondersteunen.

 

Verdere uitbouw van de vrijwilligerswerking is voor Groen belangrijk. Dit zorgt mee voor zorgbuurten, waar zorgbehoevenden langer in hun eigen netwerk kunnen blijven.

 • Aandacht voor vergrijzingsproblematiek.
 • Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven. We willen hulpverlening aanbieden die de zelfredzaamheid van ouderen

stimuleert,onder meer door volgende initiatieven : het sociaal netwerk van ouderen

ondersteunen, zorg decentraliseren en zorg op buurtniveau brengen. De

bereikbaarheid van diensten en voorzieningen, de nabijheid van winkels, werken aan

veiligheid,… zijn daarbij van essentieel belang.

-We willen nog meer luisteren naar jongeren en een klimaat scheppen waarin hun noden gehoord en opgevolgd worden.

 

De politiek schetst het kader en de ambtenaar zorgt voor implementatie.

 • Mondige administratie die autonoom uitvoert.
 • Stop aan het politiek dienstbetoon, instellen van de ombudsfunctie. Inwoners met vragen en problemen worden geholpen door de ambtenaar en niet door de politieker.