De mensen van

Groen Londerzeel

Leen Van Aken

Schepen omgeving (ruimtelijke ordening, grond- en waterbeleid, milieu- en natuurbehoud) dierenwelzijn energie patrimonium en monumentenzorg huisvesting sociaal woonbeleid begraafplaatsen

Sarah Plaizier

Jong Groen Londerzeel