Leen Van Aken

Leen Van Aken

Leen Van Aken

Leen Van Aken

Schepen

  • omgeving (ruimtelijke ordening, grond- en waterbeleid, milieu- en natuurbehoud)
  • dierenwelzijn
  • energie
  • patrimonium en monumentenzorg
  • huisvesting
  • sociaal woonbeleid
  • begraafplaatsen