Gezonder

18 December 2017

Gezonder

Snuif de frisse lucht op, kuier door gezellige straten en kom tot rust in verkwikkend groen. Wie wil er nu niet in zo'n buurt wonen? Wij kiezen voor een gemeente op mensenmaat waar het aangenaam wonen, werken en wandelen is.

Elke inwoner van Londerzeel, van jong tot oud, moet zich met een gerust hart kunnen verplaatsen. Voetgangers en fietsers zijn voor ons het uitgangspunt. Door AUTOLUWE DORPSKERNEN met fietsstraten zal de zwakke weggebruiker meer gewaardeerd worden.

Natuur is één van de troeven voor het toerisme in Londerzeel en met een netwerk van TRAGE WEGEN krijgt zachte recreatie toegang. We herstellen de ‘missing links’ van voet- en fietswegen.

Van NATUUR in je buurt word je gezonder en creatiever. We zorgen ervoor dat je meer groen kan zien, voelen en ruiken. En dat je daarvoor niet te ver hoeft te gaan. Meer groen is bovendien de beste en goedkoopste bescherming tegen luchtvervuiling, klimaatverandering en wateroverlast. De natuur wordt ten volle gebruikt als buffer tegen overstromingen en als buffer tegen visuele en geluidsoverlast.

Groen Londerzeel wil een actief natuurbeleid gericht op het beschermen van bestaande natuur. Daarnaast probeert de gemeente waar mogelijk de waarde ervan te vergroten en ruimte te maken voor nieuwe natuur. Het openbaar domein speelt hierin een voorbeeldrol. De gemeente werkt hierbij samen met gespecialiseerde verenigingen, eigenaars en landbouwers en ondersteunt hun inspanningen financieel.

Een gemeente kan actief zorgen voor een beleid dat zwerfvuil tegengaat en inwoners die bewust kiezen voor herbruikbare materialen aanmoedigt.

 

Lees ons volledige programma in 3 thema's:

MENSELIJKER

  1. Een menselijke en sociale gemeente
  2. Een fiets- en wandelvriendelijke gemeente

GEZONDER

  1. Een groene en diervriendelijke gemeente
  2. Een ruimtelijk goed georganiseerde gemeente

EERLIJKER

  1. Een gemeente die luistert en ondersteunt
  2. Een verdraagzame en solidaire gemeente