Menselijker

16 December 2017

Menselijker

Onze gemeente, dat zijn niet alleen huizen, straten en pleintjes. Mensen - jij en ik - vormen het hart van onze gemeente. Samen gaan we geen enkele uitdaging uit de weg en zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt.

Groen Londerzeel gaat voor een sterk sociaal beleid, waarbij de sociale reflex in elk beleidsdomein aanwezig is. De gemeente kan een voortrekkersrol spelen in de versterking van de eerstelijnshulp

Met zorgbuurten zetten we in elke deelgemeente in op buurtgerichte zorg. Met aandacht voor wat buurtbewoners nodig hebben aan ontmoeting en overleg. De gemeente regisseert mee het inschakelen van professionele zorg in het lokale netwerk. Zo kunnen zorgvragers langer in hun omgeving blijven en behouden zij het contact met het bekende sociaal weefsel.  

De publieke ruimte is toegankelijk voor iedereen, met voetpaden, pleintjes en ontmoetingsplaatsen zonder obstakels. Voor iedere buurt willen we een parkje met speeltuin op wandelafstand.

Groen kiest voor een inclusief, toegankelijk wijkgericht beleid. Bij ons komen jong en oud samen. Kinderen kunnen zich uitleven en ontplooien. Ouderen mogen zorgeloos genieten van hun oude dag. Groen wil een leeftijdsvriendelijke gemeente waar jongeren en ouderen actief betrokken worden bij het maatschappelijk leven en aangemoedigd worden via cultuur en scholen elkaar te ontmoeten en stimuleren.

Diversiteit is een kans om mensen te verbinden, niet te verdelen. In onze gemeente moet iedereen zich kunnen thuis voelen. Discriminatie pakken we aan en we bouwen samen aan buurten waar mensen elkaar kennen.

 

Lees ons volledige programma in 3 thema's:

MENSELIJKER

  1. Een menselijke en sociale gemeente
  2. Een fiets- en wandelvriendelijke gemeente

GEZONDER

  1. Een groene en diervriendelijke gemeente
  2. Een ruimtelijk goed georganiseerde gemeente

EERLIJKER

  1. Een gemeente die luistert en ondersteunt
  2. Een verdraagzame en solidaire gemeente