Groen in de Provincie

30 September 2018

Groen in de Provincie

Hat Hazepad, het fietspad langs de spoorweg, is geen project van de gemeente Londerzeel, maar werd volledig gestuurd door de provincie Vlaams Brabant.

Ons provincieraadslid en lijsttrekker Leen Van Aken kon de voorbije legislatuur meewerken in de Provincieraad.

 

In augustus 2018 steunde de provincie door haar toedoen Natuurpunt beheer vzw in de aankoop van 3,6 ha extra natuurgebied in Marselaer, in Malderen. In totaal steunt de provincie dit jaar de aankoop van 21 ha natuur. De gebieden liggen in alle hoeken van Vlaams-Brabant. Meestal gaat het om kleine stukken grond. De uitbreiding in Marselaer is één van de grootste aankopen. De provincie let mee op het goed beheer van de natuurgebieden en kijkt na of het voldoende opengesteld wordt.

Hat Hazepad, het fietspad langs de spoorweg, is geen project van de gemeente Londerzeel, maar werd volledig gestuurd door de provincie Vlaams Brabant. Ook dankzij Groen in de provincieraad werd deze legislatuur het fietspad doorgetrokken langs den Berg en tot in Kapelle-op-den-Bos. Da provincie en de Vlaams gemeenschap betaalden samen 80% van de werken.

Onder impuls van de groene deputé in de provincie Vlaams Brabant ondertekende ook Londerzeel het burgemeesterconvenant. De gemeente engageert zich hiermee om 20% minder CO2 uitstoot tegen 2020 te realiseren in zijn eigen diensten. Samen met Meise werd een energieprestatieproject opgezet om de gemeentelijke gebouwen energiezuiniger -met hernieuwbare energie- te maken en met de zekerheid dat er 20% energie zal bespaard worden. Aankoop van fietsen en duurzame wagens voor de gemeentelijke verplaatsingen, een oplaadpaal in Londerzeel,  dit project blijft een engagement in de volgende legislatuur.

Zo kon ook de ‘klimaatmobiel’ verschillende keren vanuit de Provincie tot Londerzeel geraken. Hier kunnen burgers info krijgen over duurzaam bouwen,  energiezuinige maatregelen aan hun woning, isolatiepremies en groepsaankopen van isolatie en warptepompen. Voor het klimaatplan organiseerde de duurzaamheidsambtenaar rondetafelgesprekken met de inwoners rond mobiliteit, ruimtelijke ordening en energie.